Eikonon Schule Logo
Fotogalleria
Logos

Eikonon Schole

To kursy pisania ikony w środowisku życia ikony, czyli tam, gdzie ikona jest elementem życia codziennego, używana w liturgii, jako część ikonostasu, polichromii, witraża cerkiewnego, żyje ona w domach wierzących, jest obecna w krajobrazie, w przydrożnych kapliczkach i krzyżach.

Ten kurs jest pomyślany jako próba wejścia w kontekst ikony. Przeżycie kilku dni w Użhorodzie, stolicy mukaczewskiej greko-katolickiej eparchii da możliwość uczestnikom nie tylko napisać własnoręcznie ikonę, czy wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie historii sztuki i ikonografii cerkiewnej, lecz umożliwi również czynny udział w Liturgii Wschodniej, pozwoli zwiedzić obiekty sakralne, czy poznać niezapomniany smak zakarpackiej kuchni.

Zajęcia szkoły odbywają się na kilku poziomach, tak, aby każdy uczestnik mógł stopniowo nabierać zdolności i wiedzy potrzebnej do pisania ikon.

Na chwilę obecną proponujemy:

Kurs I˚ - kurs wstępny, w trakcie którego pisze się ikonę Oblicza Chrystusa; poznaje się bazowe informacje o ikonie i nabywa się podstawowe zasady ikonopisarskie (nanoszenie rysunku, złocenie, wykonanie oblicza).

Kurs II˚ - kurs dla uczestników, którzy zakończyli I˚ Eikonon Schole, w czasie którego pisze się ikonę Jezusa Chrystusa. Kurs ma na celu utrwalić poznaną technikę laserunkową.

Kurs III˚ - kurs dla uczestników, którzy zakończyli II˚ Eikonon Schole, w czasie którego pisze się ikonę Jezusa Chrystusa Pantokratora. Celem kursu jest poznać technikę malowania szat, rąk oraz innych detali.

Kurs IV˚ - kurs dla uczestników, którzy zakończyli III˚ Eikonon Schole, w czasie którego pisze się ikonę Jana Chrzciciela i poznaje specyfikę przedstawień Anioła Pustyni.

Kurs złocenia - przeznaczony jest dla uczestników, którzy zakończyli I˚ Eikonon Schole. W czasie kursu poznaje się technikę złocenia na pulment z bogatymi ozdobieniami i polerowaniem.

Terminy

Z powodu różnych trudności i ograniczeń działalność Szkoły ikonograficznej w Użhorodzie zostaje chwilowo zawieszona. Póki co trudno mówić o datach kolejnych kursów. W imieniu organizatorów proszę o wyrozumiałość i cieprliwość.

Miejsce

Seminarium mukaczewskiej greko-katolickiej eparchii
с. Минай, Ужгородський р-н, вул. Патруса-Карпатського 2a

Klasztor Braci Kapucynów
м. Ужгород, Ужгородський р-н, вул. Легоцького 44а

Dotychczasowy plan kursu

Czwartek

 • 16.00 - zakwaterowanie
 • 18.00 – kolacja
 • 19.00 – wprowadzenie do zajęć
 • 22.00 - spoczynek nocny

Piątek

 • 6.50 - Liturgia Jana Złotoustego
 • 8.00 – śniadanie
 • 8.30 – modlitwa Jezusowa
 • 9.00 – zajęcia techniczne
 • 13.00 – obiad
 • 14.30 – zajęcia techniczne
 • 18.00 – kolacja
 • 19.00 – modlitwa Jezusowa
 • 19.30 – zajęcia techniczne
 • 22.00 - spoczynek nocny

Sobota

 • 6.50 - Liturgia Jana Złotoustego
 • 8.00 – śniadanie
 • 8.30 – modlitwa Jezusowa
 • 9.00 – zajęcia techniczne
 • 13.00 – obiad
 • 14.30 – zajęcia techniczne
 • 18.00 – kolacja
 • 19.00 – modlitwa Jezusowa
 • 19.30 – zajęcia techniczne
 • 22.00 - spoczynek nocny

Niedziela

 • 8.00 – lekkie śniadanie
 • 9.00 – Boska Liturgia
 • 11.00 – obiad i zakończenie kursu

Organizatorzy

br. Roman Pop

Proboszcz kapucyńskiej wspólnoty greko-katolickiej w Użhorodzie

br. Justyn Rusin

Kapucyn z greko-katolickiej wspólnoty w Użhorodzie, ojciec duchowny greko-katolickiego Seminarium Duchownego w Użhorodzie

br. Adam Trochimowicz

Ihumen greko-katolickiej wspólnoty w Użhorodzie

br. Serhij Gubicki

Ihumen kapucyńskiej wspólnoty w Starym Konstantynowie, od wielu lat zajmuje się pisaniem ikon oraz prowadzeniem kursów pisania ikon

dr. Michał Pryjmycz

Docent Zakarpackiego Instytutu Sztuki

Zgłoszenia

Mailowo: eikononschole@gmail.com
Telefonicznie: +380990187719

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata

Opłata jednego uczestnika za udział w Eikonon Schole jest różna, w zależności od kursu. W cenie kursu wliczone jest wyżywienie, zakwaterowanie oraz pigmenty i pędzle potrzebne do pracy.

8-11 luty – 400 (+ 120 zł. za złoto)
28 lutego – 4 marca - 600 zł.
21-25 marzec - 600 zł.
28 kwietnia – 3 maja – 700 zł.
1-7 lipca - 800 zł.
5-11 sierpnia – 800 zł.
13-19 sierpnia – 800 zł.

Dojazd

Dojazd we własnym zakresie na adres:
с. Минай, Ужгородський р-н, вул. Патруса-Карпатського 2a


Jest możliwość zorganizowanego dojazdu i powrotu dla maksymalnie 7 osób. W dniu rozpoczęcia kursu z Krakowa, o godz. 8.00, wyjeżdza samochód. W dniu zakończenia kursu samochód powraca do Krakowa. Opłata za transport w obie strony - 150 zł.