Eikonon Schule Logo
Fotogalleria
Logos

Eikonon Schole

To kursy pisania ikony w środowisku życia ikony, czyli tam, gdzie ikona jest elementem życia codziennego, używana w liturgii, jako część ikonostasu, polichromii, witraża cerkiewnego, żyje ona w domach wierzących, jest obecna w krajobrazie, w przydrożnych kapliczkach i krzyżach.

Ten kurs jest pomyślany jako próba wejścia w kontekst ikony. Przeżycie kilku dni w Użhorodzie, stolicy mukaczewskiej greko-katolickiej eparchii da możliwość uczestnikom nie tylko napisać własnoręcznie ikonę, czy wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami w dziedzinie historii sztuki i ikonografii cerkiewnej, lecz umożliwi również czynny udział w Liturgii Wschodniej, pozwoli zwiedzić obiekty sakralne, czy poznać niezapomniany smak zakarpackiej kuchni.

Zajęcia szkoły odbywają się na kilku poziomach, tak, aby każdy uczestnik mógł stopniowo nabierać zdolności i wiedzy potrzebnej do pisania ikon.

Na chwilę obecną proponujemy:
Kurs I˚ - kurs wstępny, w trakcie którego pisze się ikonę Oblicza Chrystusa; poznaje się bazowe informacje o ikonie i nabywa się podstawowe zasady ikonopisarskie (nanoszenie rysunku, złocenie, wykonanie oblicza).
Kurs II˚ - kurs dla uczestników, którzy zakończyli I˚ Eikonon Schole, w czasie którego pisze się ikonę Jezusa Chrystusa Pantokratora, pogłębia się otrzymaną wiedzę i nabywa się dodatkowych umiejętności ikonopisarskich (wykonanie szat, rąk).
Kurs III˚ - kurs dla uczestników, którzy zakończyli II˚ Eikonon Schole, w czasie którego poznaje się przede wszystkim technikę złocenia i pisze się ikonę Matki Bożej Eleusa.

Terminy

18.05 - 22.05.2016 r. - Kurs II˚(brak wolnych miejsc)
14.08 - 20.08.2016 r. - Kurs I˚ (brak wolnych miejsc)
21.08 - 27.08.2016 r. - Kurs II˚

Miejsce

Rezydencja biskupa mukaczewskiej greko-katolickiej eparchii

Ukraina, miasto Użhorod, pl, Andrzeja Baczyńskiego 1.

Plan najbliższego kursu

Środa (18 maja)

 • 16.00 - 18.00 – zakwaterowanie
 • 18.00 – kolacja
 • 19.00 – 22.00 – ikonopis

Czwartek (19 maja)

 • 8.00 – śniadanie
 • 8.30 – modlitwa Jezusowa
 • 8.45 – 12.00 – ikonopis
 • 12.30 – Liturgia Jana Złotoustego
 • 13.45 – obiad
 • 15.00 – 19.00 – ikonopis
 • 19.00 – kolacja
 • 19.45 – 20.00 – modlitwa Jezusowa
 • 20.00 – 22.30 – ikonopis

Piątek (20 maja)

 • 8.00 – śniadanie
 • 8.30 – modlitwa Jezusowa
 • 8.45 – 12.00 – ikonopis
 • 12.30 – Liturgia Jana Złotoustego
 • 13.45 – obiad
 • 15.00 – 19.00 – ikonopis
 • 19.00 – kolacja
 • 19.45 – 20.00 – modlitwa Jezusowa
 • 20.00 – 22.30 – ikonopis

Sobota (21 maja)

 • 8.00 – śniadanie
 • 8.30 – modlitwa Jezusowa
 • 8.45 – 12.00 – ikonopis
 • 12.30 – Liturgia Jana Złotoustego
 • 13.45 – obiad
 • 15.00 – 19.00 – ikonopis
 • 19.00 – kolacja
 • 19.45 – 20.00 – modlitwa Jezusowa
 • 20.00 – 22.30 – ikonopis

Niedziela (22 maja)

 • 8.00 – śniadanie
 • 9.00 – Boska Liturgia
 • 11.00 – podsumowanie kursu
 • 13.00 – obiad, zakończenie kursu

Organizatorzy

br. Roman Pop

Proboszcz kapucyńskiej wspólnoty greko-katolickiej w Użhorodzie

br. Justyn Rusin

Kapucyn z greko-katolickiej wspólnoty w Użhorodzie, ojciec duchowny greko-katolickiego Seminarium Duchownego w Użhorodzie

br. Adam Trochimowicz

Ihumen greko-katolickiej wspólnoty w Użhorodzie

br. Serhij Gubicki

Ihumen kapucyńskiej wspólnoty w Starym Konstantynowie, od wielu lat zajmuje się pisaniem ikon oraz prowadzeniem kursów pisania ikon

dr. Michał Pryjmycz

Docent Zakarpackiego Instytutu Sztuki

Zgłoszenia

Mailowo: eikononschole@gmail.com
Telefonicznie: +380990187719

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata

Opłata jednego uczestnika za udział w Eikonon Schole jest różna, w zależności od kursu.

Kursy w lutym i w maju - 600 zł.
Kursy w sierpniu - 800 zł.

Dojazd

Dojazd we własnym zakresie na adres:
Україна, Uzhorod, Капітульна вулиця, 9. ‎


Wyświetl większą mapę

Jest możliwość zorganizowanego dojazdu i powrotu dla maksymalnie 7 osób (na obecną chwilę brak takiej możliwości jeśli chodzi o kurs w lutym, maju i I˚ w sierpniu, gdyż miejsca te są już zarezerwowane). W dniu rozpoczęcia kursu z Krakowa, o godz. 8.00, wyjeżdza samochód (można dosiąść się w Rzeszowie, ok. godz. 10.30). Opłata za transport w obie strony - 150 zł.